بیمه ماشین چیست و چرا باید آن را خریداری کرد؟

ماشین هم مثل انسان برای بقای عمر خود نیاز به بیمه دارد. به این ترتیب، اتومبیل می‌تواند با سلامت بیشتری زندگی کرده و خطر حادی آن را تهدید نکند. بیمه ماشین شامل سه نوع بیمه است:

  • بیمه شخص ثالث
  • بیمه بدنه
  • بیمه حوادث راننده

با بیمه ی شخص ثالث و بدنه می‌توانید به خودروهای خود حیات تازه‌ای ببخشید! این دو بیمه به ترتیب بیمه اجباری و اختیاری هستند. در حقیقت، خرید هر یک از بیمه های خودرو، می‌تواند خسارت ناشی از حوادث و خطراتی را کاهش دهد که اتومبیل شما را تهدید می‌کنند.

بیمه شخص ثالث حوادث خطر آفرین را پوشش می‌دهد. اتفاقاتی از قبیل: آتش سوزی، سرقت و آسیب سرنشینانِ خودرو در جریان تصادفات یا حوادث رانندگی است. در صورت مواجه شدن با هریک از اتفاقات نامبرده، می‌توانید از بیمه خودرو استفاده کنید. بیمه ثالث، خسارت‌های وارد شده به خودرو خود را کاهش می‌دهد.